mLegitymacja szkolna dla uczniów ZSP nr 3

Image

Podpisanie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  umożliwi,  uczniom skorzystanie z mLegitymacji,  czyli  elektronicznej wersji legitymacji szkolnej.

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel.  To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które nie tylko ułatwi życie uczniom, ale powinno też spodobać się rodzicom. mLegitymacja powinna rozwiązać odwieczny rodzinny problem - ciężko będzie zostawić ją w domu. Mało który młody człowiek nie pamięta przecież o zabraniu telefonu komórkowego. Co więcej, mLegitymację będzie można zainstalować w telefonie rodzica.

Wdrożenie mLegitymacji ma  umocowanie prawne – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek . Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina .mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

 

Tekst: ZSP nr 3
Zdjęcie: Internet


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.