Sukces ucznia ZSP nr 3 w konkursie DiscoverEU

Image

Uczeń klasy drugiej  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 3 kształcący się  w  zawodzie technik informatyk Bartosz Kowalski miesiąc temu zgłosił swoją kandydaturę w konkursie DiscoverEU organizowanym  przez Europejski Portal Młodzieżowy i odniósł sukces.

Po wpisaniu danych osobowych każdy kandydat  musiał udzielić odpowiedzi na quiz składający się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej, innych unijnych inicjatyw skierowanych do młodzieży oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na koniec kandydaci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Miejsca na liście laureatów były im przyznawane w oparciu o udzielone odpowiedzi.

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej, której pomysłodawcą był Parlament Europejski. Jej celem jest umożliwienie osiemnastolatkom z Europy odbycia zaplanowanej przez siebie podróży, podczas której odkryją zalety swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej oraz poznają różnorodność Europy, jak również jej dziedzictwo kulturowe i historię. Inicjatywa umożliwi im także zawieranie znajomości z mieszkańcami całego kontynentu, a co za tym idzie – lepsze poznanie samych siebie.

Bartek tak opowiada o swoim sukcesie:

 O konkursie dowiedziałem się poprzez jeden z portali społecznościowych. 6 czerwca o godzinie 12:00 dostałem wiadomość e-mail od organizatora i dowiedziałem się, że zostały przydzielone dla mnie bilety o wartości 260 euro na podróż po całej Europie. Podróżować można głównie pociągami, oprócz tego promami i autobusami, na wyspy w drodze wyjątku samolotami. Ja jednak wybieram podróż koleją. Wraz z kuzynem aktualnie tworzymy trochę większą grupkę osób, które zwyciężyły i tym samym będziemy mogli spędzić w fajnym gronie ciekawe wakacje. Na pewno jedziemy do Włoch, Hiszpanii i Francji. Uważam , że do  sukcesu  przyczyniła się moja działalność w projekcie EPAS - Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. W przeciągu dwóch lat moja wiedza na temat Unii Europejskiej gwałtownie wzrosła i coraz częściej angażuje się w sprawy europejskie. W tym okresie moja szkoła brała udział oraz organizowała różnego typu eventy tj. spotkania z europosłami, Dzień Europy, wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu oraz wyjazd na Paradę Schumanna do Warszawy. Jak widać bardzo się to opłacało, gdyż z ok 5000 aplikujących z naszego kraju w tym konkursie wygrało tylko niecałe 1500 osób (w tym ja).

Tekst i zdjęcie: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.