Wakacyjne zagraniczne szkolenia nauczycieli ZSP nr 3

Image
Image

    „Wyższe kompetencje nauczycieli to przyszły sukces zawodowy uczniów”  – to projekt skierowany do nauczycieli ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, na który udało się szkole pozyskać 26.077 EUR. W ramach projektu 11 nauczycieli szkoły wzięło  udział w  lipcu  i sierpniu w profesjonalnych kursach: 6 nauczycieli  realizowało  szkolenia  w Europass  Teacher Training Academy we Florencji we Włoszech, a 5 w Bell Educational Services w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Na podstawie wnikliwej analizy szkoła określiła swoje  potrzeby, których zaspokojenie pozwoli poprawić jakość nauczania: podniesienie kompetencji metodycznych w zakresie kreatywnych metod nauczania języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych, motywowania uczniów do nauki, podnoszenia kompetencji społecznych młodzieży, nauczenia ich wspólnego działania oraz różnorodnych sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kompetencji językowych umożliwiających włączanie języka angielskiego w naukę przedmiotów zawodowych, czynny udział w projektach międzynarodowych i nawiązywanie kontaktów zagranicznych. Bardzo ważne również było dla szkoły podnoszenie europejskiego wizerunku szkoły poprzez rozwijanie kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz poznawanie trendów na rynku europejskim w kształceniu zawodowym.

 

Tekst i zdjęcia: ZSP 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.