Młodzi z ZSP nr 3 wyjeżdżają na zagraniczne staże!

Image
Image

W miniony poniedziałek uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3   wspólnie  z rodzicami uczestniczyli  w spotkaniu poprzedzającym  wyjazd na staże uczniowskie  do Londynu , Lizbony i Rimini. Wyjazd uczniów  nastąpi w dniu 15 września i potrwa 4 tygodnie. Staże są możliwe dzięki realizacji przez szkołę projektu „Przyszli Eurofachowcy uczą się w Malborku”. Projektem ZSP Nr 3 po raz kolejny udowadnia, że edukacja zawodowa na europejskim poziomie jest priorytetem szkoły. Na realizację projektu na lata 2018-2020 dotyczącego 4-tygodniowych staży zawodowych dla  uczniów we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii szkoła pozyskała ponad 120 162 EUR. Środki na realizację projektu na zasadach programu Erasmus+ pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.