Uczniowie ZSP nr 3 na lekcji w Brukseli

Image
Image

W jesienne czwartkowe przedpołudnie (26 listopada) grupa dziesięciorga Młodszych Ambasadorów programu EPAS (Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego), uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wspólnie z opiekunami wybrała się na wirtualną lekcję, a zarazem wycieczkę do Brukseli. Dzięki zaproszeniu przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu z  p. Piotrem Wolskim, pracownikiem Działu Wizyt i Seminariów Parlamentu Europejskiego w Brukseli, który opowiedział o tym "Jak działa Parlament Europejski i co my z tego mamy".

W programie EPAS uczestniczymy już po raz czwarty, więc omawiana tematyka była nam dobrze znana – co szybko zostało zweryfikowane w quizie dotyczącym funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, którym przywitał nas prowadzący. Z uwagą i chęcią do odświeżenia ważnych informacji wysłuchaliśmy więc wykładu, a trafniej mówiąc opowiedzianej z pasją i humorem historii powstania Unii Europejskiej, jej rozwoju i priorytetów działania, aż po aktualnie omawiane plenarnie zagadnienia.

Wyposażeni w nową wiedzę, z nowo nabytym doświadczeniem jak interesująco, obiektywnie i z odpowiednią nutą humoru opowiadać o sprawach pozornie nudnych i oczywistych, Młodsi Ambasadorzy już niebawem sami zajmą się prowadzeniem lekcji europejskich on-line dla swoich rówieśników.

 

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.