Manager gastronomii – kurs dla uczniów ZSP nr 3

Image
Image

 

W dniach 20 – 24 czerwca, 10 uczniów kształcących się  w Technikum nr 3 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w zawodzie technik żywienia i usług  gastronomicznych uczestniczy w kursie "Manager gastronomii” realizowanym w ramach  projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020.

Podczas szkolenia uczniowie zdobędą nową wiedzę oraz umiejętności związane z tym stanowiskiem. Praca managera gastronomii bowiem, wiąże się ze sporą odpowiedzialnością i szerokim zakresem obowiązków, które można podzielić na trzy obszary: zarządzanie zespołem, zarządzanie restauracją i reprezentowanie jej na zewnątrz.

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.