Lekcja prawa w praktyce w Technikum nr 3

Image
Image
W dniu 10 stycznia 2023 r. uczniowie klasy I A kształcącej w zawodzie technik ekonomista Technikum nr 3 w Malborku uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez sędzię Sądu Rejonowego w Malborku - panią Ewę Szadurską - Rybczyńską.
W czasie spotkania młodzież utrwaliła wiedzę z podstaw prawa, poszerzając ją o praktyczne zagadnienia, szczególnie związane z terminami i zasadami prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego czy prawa pracy. Poznali strukturę sądownictwa w Polsce, specyfikę zawodu sędziego oraz zasady rozpatrywania spraw sądowych. Dowiedzieli się co dzieje się na sali sądowej w czasie trwania rozprawy, w jaki sposób zapadają wyroki sądowe oraz jakie kary może orzec Sąd.
Podczas spotkania młodzież została zapoznana z podstawowymi aktami prawnymi, przepisami dotyczącymi nieletnich oraz różnymi sytuacjami, które związane były
z konkretnymi przypadkami łamania prawa przez osoby nieletnie.
Pani Sędzia dodatkowa omówiła wybrane przepisy prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz w zakresie ochrony danych osobowych.

© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.