Rekrutacja na staże zagraniczne dla uczniów i nauczycieli ZSP nr 3 zakończona

Image
Image

„Przyszli Eurofachowcy uczą się w Malborku"- na ten właśnie  projekt  została  zakończona rekrutacja  dla uczniów ZSP Nr 3. Na realizację projektu dotyczącego 4-tygodniowych staży zawodowych dla  uczniów we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii szkoła pozyskała ponad 120 162 EUR. 45 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik logistyk oraz technik informatyk  zostało wybranych w  wyniku selekcji trwającej od ponad dwóch miesięcy i  rozpoczęło przygotowania do wyzwań zawodowych jakie czekają ich podczas wyjazdu na staż. Środki pochodzące z projektu pozwolą nie tylko kompleksowo przygotować uczniów pod względem językowym i kulturowym, ale zapewnią również zakwaterowanie, wyżywienie i transfery związane z wyjazdem i odbyciem staży w przedsiębiorstwach adekwatnych do jakościowych potrzeb projektu i kierunku kształcenia uczestników.

Europejskie doświadczenie, jakie niewątpliwie uczniowie zdobędą podczas stażu to duża szansa na rozwój zawodowy i ukierunkowanie swojej przyszłości, daje uczniom dużą przewagę na początku kariery zawodowej.

Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na wszechstronny rozwój kompetencji, w tym tak pożądanych przez współczesnych pracodawców kompetencji społecznych, językowych i interpersonalnych. Pozwoli zdobyć nowe kompetencje zawodowe przy wykorzystaniu umiejętności kluczowych, jakie uczniowie rozwijają podczas tradycyjnej edukacji szkolnej. Realizacja staży w innym kraju to duże przeżycie emocjonalne i szansa na podpatrzenie, w jakim kierunku zmierza rynek pracy w Europie.

 

           Drugi  z  wygranych projektów -  „Wyższe kompetencje nauczycieli to przyszły sukces zawodowy uczniów”  – to projekt realizowany przez  nauczycieli ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, na który udało się placówce pozyskać 26.077 EUR. W ramach projektu 11 nauczycieli szkoły weźmie udział w profesjonalnych kursach: 6 nauczycieli będzie je  realizowało w Europass  Teacher Training Academy we Florencji we Włoszech, a 5 w Bell Educational Services w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Pierwsi nauczyciele wrócili z Florencji, gdzie przebywali w dniach 27 kwietnia do 5 maja.

Zajęcia  dla nauczycieli skupiają się  wokół  podniesienia kompetencji metodycznych w zakresie kreatywnych metod nauczania języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych, motywowania uczniów do nauki, podnoszenia kompetencji społecznych młodzieży, nauczenia ich wspólnego działania oraz różnorodnych sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kompetencji językowych umożliwiających włączanie języka angielskiego w naukę przedmiotów zawodowych, czynny udział w projektach międzynarodowych i nawiązywanie kontaktów zagranicznych.

Kadra  szkoły chce wypracować nowe możliwości praktycznego zdobywania wiedzy przez naszych uczniów oraz mieć możliwość wymieniać się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów europejskich. Zaangażowanie nauczycieli w projekty edukacji realizowane w ramach mobilności zawodowej od lat pozwalają śledzić trendy w kształceniu zawodowym na rynkach europejskich i dostosowywać ofertę edukacyjną szkoły do tego, co czeka nas w przyszłości.

Kolejna grupa nauczycieli wyjedzie do Florencji  i Cambridge  w  dniach od 28 lipca do 10 sierpnia 2019 r.

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.