„Europejskie staże szansą na sukces w przyszłości”- wygrany projekt ZSP nr 3

Image

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku wychodząc naprzeciw potrzebom swoich uczniów, stara się przygotować ich kompleksowo do wyzwań współczesnego rynku pracy. Stwarzając przyjazne warunki edukacji, umożliwia zdobycie zawodów wielu specjalności. Szkoła od lat przoduje w regionie, będąc liderem edukacji zawodowej dostosowanej do zmieniających się technologii oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Wzbogacając proces edukacji zawodowej od lat, konsekwentnie stwarza uczniom i nauczycielom warunki do kształtowania praktycznych umiejętności zawodowych podczas zagranicznych staży i szkoleń z partnerami Casa da Educacao z Lizbony w Portugalii oraz Sistema Turismo z Rimini we Włoszech. 3 czerwca 2019 r. Agencja Narodowa programu Erasmus plus ogłosiła wyniki konkursu i szkoła wygrała  projekt „Europejskie staże szansą na sukces w przyszłości” na kwotę 86711 euro umożliwiający 30 uczniom odbycie 4-tygodniwych staży (w terminie 14.09-09.10.2020) oraz tygodniowego szkolenia typu job shadowing dla nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w branży IT. Uczestnikami staży będą uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik logistyk. Celem projektu adresowanego do uczniów jest praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych oraz językowych. Poznanie perspektyw rozwoju zawodowego oraz wzrost świadomości wybranego przez uczniów zawodu, zwiększy w przyszłości szanse absolwentów na zdobycie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wzrost kompetencji językowych, interpersonalnych i kulturowych umożliwi uczniom odbycie staży w zagranicznych przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne technologie i rozwiązania na europejskim poziomie, pomoże uczestnikom uzyskać pożądane kompetencje zawodowe. Mając na uwadze doskonalenie warsztatu pracy placówki zaplanowaliśmy szkolenie typu job shadowing dla 4 nauczycieli zawodu kształcących w branży IT w CINEL - specjalistycznej placówce dydaktycznej.

Przed wyjazdem na staż, dla uczniów zorganizowane zostanie przygotowanie: językowe w zakresie zawodowego języka angielskiego, psychologiczno-pedagogiczne i kulturowo-zawodowe, oraz podstawowy kurs języka włoskiego dla uczniów wyjeżdżających na staże do Rimini. Uczniowie realizujący staże w Portugalii wezmą udział w kursie języka portugalskiego w Lizbonie w pierwszym tygodniu stażu. Nauczyciele wyjeżdżający na szkolenie będą mieli zapewnione wsparcie językowe w zakresie zawodowego języka angielskiego oraz przygotowania kulturowego. Zaplanowane zajęcia zweryfikują umiejętności językowe uczestników, poszerzą kompetencje kulturowe i interpersonalne, tak niezbędne w świadomym nabywaniu kompetencji zawodowych. Uczestnikom zostanie zapewniony transfer pomiędzy Malborkiem, a docelowym miejscem odbywania szkoleń. Partnerzy zagraniczni w porozumieniu z ZSP Nr 3, zorganizują pobyt uczestników z wyżywieniem, zapewnią miejsca realizacji szkoleń zgodnie z celami projektu oraz transfery lokalne. ZSP Nr 3 zapewni uczestnikom polisę ubezpieczeniową na czas wyjazdu.

 

Tekst: ZSP nr 3

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.