Okręgowa Inspekcja Pracy doceniła zaangażowanie ZSP nr 3

Image
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 otrzymał podziękowania od Dyrektora Okręgowej Inspekcji Pracy  w Gdańsku za realizację programu edukacyjnego  „Kultura  bezpieczeństwa”. W  czasie  realizacji  programu  szkoła zorganizowała zajęcia dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla  uczniów  najstarszych klas  przygotowujących się do podjęcia pierwszej pracy.

Tekst i skan: ZSP nr 3

© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.