Nowe możliwości rozwojowe szkół powiatu malborskiego- z Erasmusem do Włoch

Image

Znamy już wyniki konkursu ogłoszonego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ !

Powiat Malborski pozyskał 55 726,00 euro na realizację staży zagranicznych we Włoszech, dzięki którym uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4  będą mieli okazję pracować w międzynarodowym przedsiębiorstwie. W ramach projektu pn. ,,Europejskie praktyki wizją przyszłości” młodzież ucząca się w zawodach technik logistyk, technik ekonomista, technik elektronik oraz technik mechanik będzie miała możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Udział w projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych, językowych, a także wpłynie na  rozwój osobisty,
a w konsekwencji zwiększy ich szansę na zdobycie zatrudnienia oraz umożliwi przeniesienie pozytywnych wzorców na lokalny grunt. W ramach działań projektowych zaplanowano m.in. przygotowanie pedagogiczne, kulturowe oraz językowe.

Partnerem projektu jest organizacja YouNet, organizacja która posiada wieloletnie doświadczenie
w zakresie wsparcia i zarządzania projektami mobilności.

Rekrutacja uczniów zaplanowana jest na wrzesień 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu umieszczane będą na stronach szkół oraz Powiatu Malborskiego.

Tekst i logo: Starostwo Powiatowe w Malborku

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.