Zajęcia z planowania kariery w szkołach

Image

Miesiące maj i czerwiec br. to był czas owocnej  współpracy Konsultantki Powiatowej ds. doradztwa edukacyjno- zawodowego z młodzieżą malborskich szkół podstawowych, gimnazjum  oraz uczniami ze szkół średnich. Na zajęciach przeprowadzonych aktywnymi metodami, młodzi zastanawiali się nad swoimi mocnymi stronami i pomysłami, jak wykorzystać je w przyszłym biznesie bądź przy organizacji akcji społecznych w naszym mieście. Zrealizowany na początku krótki wykład o planowaniu kariery oraz szybki  przegląd umiejętności na mini arkuszu dał podstawę do kolejnych ćwiczeń polegających na samodzielnej pracy w grupie. Na koniec lekcji, uczniowie wybrani między sobą z poszczególnych zespołów, przedstawiali autorskie kreatywne pomysły na różne inicjatywy w mieście. Podczas realizacji wielu  zadań młodzi prezentowali postawę zaangażowania, a szczególną uwagę przykuwał temat dotyczący przygotowania do rekrutacji, tworzenia profesjonalnego CV, jak również zagadnienia z zakresu prawa pracy dla osób młodocianych.

Młodzi zadawali wiele pytań podczas lekcji i śmiało angażowali się w proponowane zadania. Szkoły, w których Konsultantka w ww. okresie przeprowadziła zajęcia doradcze to prywatne gimnazjum „Awans”, Szkoła Podstawa nr 9, Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork, Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie. Uczniowie  uczestniczyli w jednogodzinnych, jak i dwugodzinnych zajęciach. Zaproszenia Konsultantki do szkół to sprawdzona forma wsparcia nauczycieli i  doradców zawodowych w realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, która spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony szkół powiatu malborskiego.   W przyszłym roku szkolnym również pojawią się możliwości wzajemnej współpracy w zakresie prowadzenia zajęć dla młodych.

 

Tekst: MPE
Zdjęcie: Internet

 

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.