Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta RP

Image
Image

Dn. 1 lipca br. na Politechnice Warszawskiej odbył się  Kongres Poradnictwa organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności.  To pierwsze ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli siedmiu nurtów poradnictwa: prawnego, psychologicznego, obywatelskiego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego. Uczestnikami kongresu byli specjaliści z różnych dziedzin, przedstawiciele rządu i władz samorządowych, jak również sam Prezydent RP Andrzej Duda. Z powiatu malborskiego, w ramach projektu "Zostań Zawodowcem", w Kongresie wzięła udział Konsultantka Powiatowa ds. poradnictwa edukacyjno- zawodowego, p. Kamila Wodnicka.

Celem Kongresu było stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń wszystkich nurtów poradnictwa z aktywnym udziałem specjalistów, panelistów jak i słuchaczy. Pierwsza część składała się z trzech równoległych sesji panelowych do wyboru:

  • W stronę standardów poradnictwa
  • Potrzeba pomocy- potrzeba zmian. W stronę powszechnego dostępu do systemu poradnictwa
  • Wspieranie organizacji obywatelskich świadczących różne formy poradnictwa

W drugiej części odbył się m.in. panel ministerialno- samorządowy o potrzebie stworzenia powszechnego dostępu do usług poradniczych, profesjonalizacji poradnictwa oraz integracji poradnictwa z innymi rodzajami usług społecznych. Moderatorem  panelu był Andrzej Dera. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W tej części odbyło się także wystąpienie Prezydenta RP, w którym to została podkreślona rola empatycznego podejścia do klienta, istoty wsparcia psychologicznego oraz udzielania rzetelnej informacji osobie potrzebującej.

Debatowano nad stworzeniem systemu powszechnego dostępu obywateli do poradnictwa jako wsparcia usługowego „pierwszego kontaktu” oraz nad integracją poradnictwa z innymi usługami społecznymi, tak aby udzielana pomoc miała jak najbardziej kompleksowy charakter i umożliwiała rzeczywiste rozwiązanie problemów z różnych sfer życia.

W trakcie kongresu, podczas przerw kawowych, była przestrzeń na nawiązanie kontaktów ze specjalistami z różnych części kraju oraz wymiany wzajemnych doświadczeń. Miejmy nadzieję, że to wydarzenie przyczyni się do lepszej współpracy międzysektorowej oraz zapoczątkuje tworzenie silnej sieci specjalistów, którym zależy na aktywnym udziale w podnoszeniu jakości poradnictwa w Polsce.

 

Tekst: MPE

Zdjęcia: MPE


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.