7 nawyków skutecznego działania

Image

Jak pielęgnować nawyk- to pytanie zasadnicze na drodze do swojego upragnionego celu.

Aby stać się tym, kim chcesz być, musisz się nastawić na nieustającą pracę nad sobą. Zmiana oznacza zazwyczaj chociaż odrobinę niewygody, nawet jeśli prowadzi ku lepszemu. Aby sprawnie uczyć się nowych nawyków warto sięgnąć do książki Stephena R. Coveya, Autor opisał tam 7 nawyków skutecznego działania, które są ważnymi elementami ciągłego podnoszenia jakości życia.

Nawyk 1. PROAKTYWNOŚĆ

To pierwsza zasada. Człowiek proaktywny to taki, który wie, że od niego zaczyna się zmiana, bo to co się przydarza, zależy również od jego inicjatywy i stanowi wypadkową jego decyzji. Osoby proaktywne nie poddają się warunkom zewnętrznym oraz wpływom innych ludzi. Mają odwagę i dojrzałość do podejmowania decyzji, a w razie porażek potrafią dostrzec sposoby wyjścia z impasu. Jak można się domyślić, osoby reaktywne są przeciwieństwem zwolenników wyzwań, to bierni uczestnicy życia codziennego. Czekają wciąż za lepszym życiem na korzystniejsze okoliczności.

Czas na mały selcoaching. Odpowiedz sobie na kilka poniżej przedstawionych pytań:

Którym typem jesteś- reaktywnym, czy proaktywnym? Jak podchodzisz do problemów? Jak reagujesz na sytuacje kryzysowe?

Nawyk 2.  ZACZYNAJ Z WIZJĄ KOŃCA

Jak  powszechnym jest  działanie człowieka funkcjonującego niczym trybik w korporacyjnej maszynie lub wpadający w wir zajęć tylko po to, aby wspiąć się jeszcze wyżej na kolejne szczeble drabiny kariery. A może warto sprawdzić o jaką ścianę opieramy tę swoją drabinę? Czym jest w ogóle sukces? Często zdarza się sytuacja, kiedy poświęcony wysiłek wymagał kosztów, na które nie było nas stać. Psychika i ciało potrafią pokazać nam tzw. „zużycie materiału”.  Wszelkie nieodreagowane stresy kumulują się w ciele, po czym zaczynamy chorować nie znajdując przyczyny w naszej fizjologii. Lekarze rozkładają ręce, dopóki nie zdamy sobie sprawy, że odzywa się nasza somatyka i  nadszedł  w końcu czas aby zwolnić i zadbać o psychikę. Inaczej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy naprawdę wiedzieli, co jest dla nas najważniejsze i mając tę wizje w głowie, codziennie robilibyśmy krok ku temu, co naprawdę się dla nas liczy.  Jeśli drabina oparta jest o złą ścianę, każdy krok przybliża nas do niewłaściwego miejsca.  Możemy być bardzo wydajni, zajęci działaniem, ale żeby naprawdę działać skutecznie, najlepiej zaczynać z wizją końca.

Selcoaching:

Dokąd prowadzi drabina, po której się wspinasz? Czy na pewno realizujesz swoje cele?

Nawyk 3. NAJPIERW RÓB TO, CO NAJWAŻNIEJSZE

Aby osiągnąć swoje cele, najlepiej robić rzeczy w określonej kolejności. Co jest wspólnym mianownikiem sukcesu?  O tym mówią badania E.M. Gray’a. Ludzie sukcesu zaczynają od tego, co jest dla nich najważniejsze- czyli zgodne z ich wartościami i misją życiową. To nawyk, którego wprowadzenie nierzadko wymaga wysiłku, gdyż postępowanie zgodnie z własnymi wartościami oznacza odrzucenie działań pod wpływem impulsów i płytkich pragnień.

Selfcoaching:

Jakie są twoje wartości? Co ostatnio zrobiłeś by odczuć, że jesteś wierny swoim wartościom?

Nawyk 4. MYŚL W KATEGORIACH Wygrana- Wygrana

Ten nawyk oznacza myślenie, że każdy może poczuć satysfakcję niezależnie od swojej roli, bo istotą tego przekonania jest dążenie do obopólnych korzyści i traktowania kontaktów z innymi jako areny do współpracy. Dobrego starczy dla wszystkich i nikt nie poczuje się stratny. Rozwiązanie to pozwala wierzyć w trzecie wyjście, wykorzystujące obopólne zasoby do osiągania lepszych rezultatów. Strategia „win- win” to nie sztuka kompromisu, bo nie chodzi o to, czy będziemy to robić troszkę na mój czy ździebko na twój sposób. Celem jest by zrobić to jak najlepiej i osiągnąć rezultaty zadowalające obie strony, podparte wysiłkami prowadzącymi do rozwoju.

Selfcoaching:

Opowiedz swoją sytuację, w której strategia „win- win” była zastosowana?  Co wynika z takiego działania? (opisz wszystkie zauważalne fakty, swoje odczucia, następstwa)

Nawyk 5. STARAJ SIĘ NAJPIERW ZROZUMIEĆ, POTEM BYĆ ZROZUMIANYM

Jak to opisać szerzej, aby rozwinąć wątek? J Sam nagłówek ujmuje sedno.

Dwoje ludzi, czy w związku, czy w pracy, czy w szkole aby mogło nad czymś pracować, do czegoś dojść musi poznać własne potrzeby. Postawy wzajemnego cierpliwego słuchania, chęci zrozumienia i skupiania się na emocjach drugiej osoby wydają się najwłaściwsze dla wzajemnej współpracy opartej na szacunku, a przede wszystkim są fundamentem  każdej komunikacji zmierzającej do porozumienia (wzbudzanie zaufania to istotna umiejętność).  Niestety, mamy tendencje do wyszukiwania automatycznych rozwiązań, jako antidotum na czyjś dylemat.  Wiadomym jest z życiowej autopsji, że sugerowanie czy doradzanie bez wykonania pierwszego kroku, czuli wysłuchania drugiej osoby,  jeszcze bardziej może pogłębić jej frustracje i poczucie osamotnienia.

Selfcoaching:

Opowiedz o sytuacji, kiedy to empatycznie słuchałaś/słuchałeś drugiej osoby?

Nawyk 6. SYNERGIA

Mowa tu nie tylko o synergicznym działaniu jako akcie twórczej współpracy i tworzenia innowacyjnych wynalazków, rozwiązań opartych na śmiałych pomysłach.

Mowa tu przede wszystkim o integracji i wdrażaniu w swoim życiu wszystkich nawyków jednocześnie. Tyle w temacie J

Selfcoaching:

Pomyśl, kto ma inne zazwyczaj inne niż ty, spojrzenie na różne sprawy? Zauważ różnice i zastanów się, czy można je przyjąć jako wskazówkę dla  stworzenia całkiem nowego rozwiązania?

Nawyk 7. OSTRZENIE PIŁY

W rozwinięciu chodzi o to, aby zadbać o siebie i skutecznie ładować akumulatory sfer życiowych:

  • Fizycznej: ćwiczenia, odżywianie, kontrola poziomu stresu
  • Społeczno –emocjonalnej: empatia, synergia, wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa
  • Duchowej- jasnych wartości, studiowania i medytacji
  • Umysłowej- czytania, wizualizowania, planowania i pisania.

 Selfcoaching:

Jak ładujesz akumulatory swoich życiowych sfer?

 

Życzę skutecznego ostrzenia piły!

Tekst: MPE
Zdjęcie: Internet


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.