Szkolenie nauczycieli I L.O.

Image

W ostatni weekend września nauczycielki z naszej szkoły: Agnieszka Tkaczyk oraz Izabela Łukasiewicz wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Civis Polonus „Uczymy (się) razem dla świata” poświęconym edukacji globalnej.

 Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami, a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. Edukacja globalna nie jest oddzielnym przedmiotem, lecz jej treści zostały zawarte w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Edukacja globalna rozszerza zakres kształcenia obywatelskiego i wychowania.

             Dzięki szkoleniu, uczniowie będą mieli okazję do zwiększenia wiedzy na temat problemów współczesnego świata, zdobędą umiejętności pozwalające twórczo zaangażować się w rozwiązywanie globalnych problemów, będą mogli zrealizować projekt edukacyjny i zdobyć związane z tym kompetencje.

Poprzez realizację projektu szkoła podniesie swój potencjał w uczeniu i przygotowywaniu młodych ludzi do stawiania czoła problemom współczesnego świata.

 

Tekst i zdjęcie: I L.O.


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.