Wolność słowa, a tzw. mowa nienawiści. Spotkanie młodzieży z ZSP nr 3 z asesorem z Gdańska

Image
Image

Od siedmiu lat Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy organizuje akcję edukacyjną Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja. Podczas wydarzenia prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, sędziowie, pracownicy naukowi, pracownicy organizacji pozarządowych) udają się do  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby przeprowadzić lekcje na temat znaczenia Konstytucji w życiu obywateli.

I właśnie w ramach Tygodnia Konstytucyjnego, w czwartek, 24 października 2019r. uczniowie pięciu klas drugich i jednej czwartej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku spotkali się z asesorem Sądu Rejonowego w Gdańsku panem Piotrem Szutenbergiem.

W tym roku, akcja Tygodnia Konstytucyjnego skupiła się na zagadnieniu wolności słowa oraz znaczeniu i zagrożeniach związanych z tzw. mową nienawiści. Celem spotkania było wyposażenie uczniów w narzędzia umożliwiające im rozpoznanie tego zjawiska i skuteczną obronę przed nim.

            Zajęcia nie były wykładem akademickim, podczas którego cytuje się i analizuje się prawo, ale poprzez nawiązanie do konstytucji i różnych aktów prawnych prelegent wskazał uczniom ich prawa w zakresie wolności słowa jak i ich odpowiedzialność za mowę nienawiści. Wskazywał konkretne przykłady, nawiązując np. do chętnie odwiedzanego przez uczniów Facebooka. Stawiał ich w sytuacji, w których mieli rozstrzygnąć, co jest mową nienawiści, a co nie i co zrobić, aby się przed tym aktem nienawiści bronić. Uczniowie również mogli zadawać pytania, w których zaproszony gość omawiał kulisy swojej pracy jako asesora Sądu.

 

Profesor Ewa Łętowska tak wypowiedziała się w związku z organizowaną przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy akcją edukacyjną Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja: „Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto.”

 

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.