Warsztaty historyczne w II LO

Image
Image

Młodzież II LO dnia 30 października br. uczestniczyła w ciekawych warsztatach historycznych, prowadzonych przez panią Małgorzatę Daniluk – pracownika Muzeum w Sztutowie. Zajęcia poświęcone były zagadnieniom związanym z budowaniem tożsamości i niepodległości mieszkańców Pomorza, głównie Gdyni. Uczniowie mogli zapoznać się z okolicznościami powstania Gdyni oraz z życiem mieszkańców tego miasta w okresie międzywojnia. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał karty pracy, które okazały się pomocne w zrozumieniu trudnych warunków życia Polaków na terenie Wolnego Miasta Gdańska, aż do ataku Niemiec na Gdynię we wrześniu 1939 roku. Uczniowie poznali też dzieje Polaków na Pomorzu w czasie II Wojny Światowej; od chwili aresztowania, aż po ciężkie warunki życia w obozie Stutthof i innych obozach koncentracyjnych.

Uczniowie otrzymali także upominki- książki w postaci innowacyjnych komiksów pt.,, Szczęściarz z Rocznika 1917’’, których celem było przybliżenie młodzieży trudnych losów ówczesnych świadków historii.

Tekst i zdjęcia: II LO


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.