Udział młodych z II LO w II Konferencji Młodzieżowych Spotkań z Medycyną

Image

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną to serie konferencji przeznaczonych dla uczniów szkół licealnych umożliwiające młodzieży zapoznanie się z zawodem lekarskim bez medialnych wyobrażeń i stereotypów. Dn. 9 stycznia 2020r. uczniowie klasy IIIc (o profilu biomedycznym) II LO w Malborku wraz z opiekunem panią Emilią Zygadlińską wzięli udział w II Konferencji Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną w Elblągu organizowanej przez Okręgową Izbę Lekarską i Gdański Uniwersytet Medyczny.  Podczas konferencji wysłuchaliśmy trzech popularnonaukowych wykładów z dziedziny medycyny: „Psychofizyczna natura stresu" Natalia Witkowska uczennica I LO w Elblągu, „Skóra - Agent 007” dr n. med. Anna Sobieszek- Kundro Szpital Wojewódzki w Elblągu, „Zbuntowane geny” dr hab.n.med. Jolanta Wierzba Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed. Po dyskusji, która odbywała się po zakończonych wykładach, uczniowie, których pytania były najciekawsze lub najbardziej dociekliwe zostali nagrodzeni. W czasie spotkania została wyróżniona uczennica z naszej szkoły – Emilia Srock z klasy 3c.

 

Tekst i zdjęcia: II LO


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.