Życie pracującego studenta

Image

Przypuszczalnie mieszkasz z rodzicami lub jesteś jeszcze na ich utrzymaniu. Studiując dziennie masz czas w weekendy lub po zajęciach na podjęcie pracy zawodowej. Dni wolne od zajęć są na wagę złota, pozwalają wykonać zlecenie i uzupełnić swój budżet. Na tym etapie celem podjęcia aktywności zawodowej jest zazwyczaj potrzeba zarobienia pieniędzy na dalszą edukację, swoje drobne zachcianki lub zdobycie  cennego doświadczenia wzbogacającego CV w ważne informacje na temat kariery, np. nowe  kwalifikacje.

Poświęcanie każdego  wolnego czasu na pracę wiąże się niekiedy z chęcią usamodzielnienia, np. wynajęcia mieszkania i wzięcia pełnej odpowiedzialności za siebie. Będąc pracującym studentem warto skupić się nie tylko na nauce i wykonywaniu jakiejkolwiek pracy, ale takiej, która pozwoli rozwinąć umiejętności, na jakich rozwoju ci zależy.  Może to dotyczyć różnych umiejętności uniwersalnych, od społecznych po techniczne. Jeśli masz możliwość wyboru kilku prac, przyda się rozważenie, która z nich może być najbardziej sensowna dla osiągnięcia twojego celu zawodowego. Jeśli studiujesz, masz prawdopodobnie sporo wolnego czasu (na pewno więcej niż będziesz mieć potem ;) ) zatem część tego czasu jak najbardziej warto spożytkować na pracę zawodową. Jest mało płatna? Rozważ ją pod wieloma względami, nie tylko w kwestii zarobkowej, ale prześwietl inne profity, jakie może ci ona przynieść w przyszłości.  Tym bardziej planując karierę zgodną z kierunkiem dalszej edukacji, zastanów się, jakimi umiejętnościami podeprzeć wiedzę teoretyczną, czyli w jaki rodzaj pracy inwestować swój wolny czas już na starcie kariery aby móc się rozwinąć w odpowiednim kierunku.  Gdy masz wsparcie w rodzinie w kwestii utrzymania, można zastanowić się,  czy nie szukać pracy trochę dłużej i w rezultacie przyjąć tę o niższym wynagrodzeniu, za to z perspektywami. Dodatkową wartością podjęcia pracy podczas realizacji studiów jest szansa na rozwój kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą być istotne dla rekomendacji twojej osoby na wolne stanowisko. Każde doświadczenie jakiego się podejmujesz daje ci cenne informacje o  posiadanych predyspozycjach i uświadamia mocne strony. Szans na rozwój jest bardzo wiele- wystarczy poszukać  staży, praktyk, wolontariatu, czy tak popularnych i wcześniej już wspomnianych prac  na zlecenie. Do dzieła!

 

Tekst: MPE

Zdjęcie: Internet (Pixabay)


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.