Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) w ZSP nr 3

Image
Image

European Vocational Skills Week realizowany jest w krajach Unii Europejskiej  w dniach 9 –13 listopada  2020 r.

Piąta edycja Tygodnia była 100% wydarzeniem internetowym organizowanym przez Komisję Europejską we współpracy z niemiecką prezydencją Rady Unii Europejskiej.

Tegorocznym tematem było kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie zmian ekologicznych i cyfrowych, zgodnie z priorytetami Komisji w zakresie "europejskiego zielonego ładu" i "Europy dostosowanej do ery cyfrowej".

W ZSP nr 3 wydarzenie w ramach  ETUZ odbyło się internetowo, a zapis  wydarzenia zostanie udostępniony uczniom ze szczególnym uwzględnieniem klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Wydarzenie zostało poprzedzone  oddaniem do użytku  nowoczesnego sprzętu specjalistycznego do pracowni kształcenia zawodowego  o wartości ok. 250 000 zł. wśród którego należy wymienić:

1. uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego
do pracowni lokalnych sieci komputerowych oraz montaż podstawowego sprzętu sieciowego oraz sprzętu do testowania sieci lokalnych,

2. uruchomienie sprzętu i oprogramowania do pracowni  turystyczno-geograficznej i spedycji,

3. wyposażono szkołę w system drukarek 3D, urządzenia do wirtualnej rzeczywistości (VR) .

 

Wyposażenie było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

 

Projekt  ETUZ organizowany przez Komisję Europejską, składa się z cyklu wydarzeń mających na celu przywrócenie pozytywnego wizerunku edukacji zawodowej oraz promocji kształcenia i szkoleń zawodowych. Edukacja zawodowa jest świetnym wyborem, który wyposaża ludzi w umiejętności niezbędne na rynku pracy w XXI wieku oraz otwiera wiele możliwości rozwoju dalszej kariery zawodowej.

Tegoroczne  wydarzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przebiegało według następującego porządku:

  1. Prezentacja oferty szkoły oraz nowego sprzętu do pracowni zawodowych oraz prezentacja komputerowej pracowni mobilnej – NASK
  2. „Zastosowanie technologii informatycznych w neurodydaktyce” wykład ucznia klasy IV (technik informatyk)- Sebastian Kwaśniak
  3. Prezentacja autorskich programów informatycznych uczniów klasy drugiej kształcących się w zawodzie technik programista (Maksymilian Kotewicz, Oskar Damps, Błażej Czarnecki, Tymoteusz Fabiański)
  4. Prezentacja uczniów szkoły - finalistów Word Skills Poland 2020 – Carving (Aneta Nawrocka, Nadia Kosicka)
  5. Nasze doświadczenia w realizacji projektów dotyczących staży zawodowych w ramach programu Erasmus i PO WER (prezentacja: koordynator projektu Joanna Szymańska-Cybulska)
  6. Przez żołądek do serca, czyli włoskie smaki od kuchni - praktyki w restauracji „BOUNTY RIMINI ADVENTURE CLUB” w Rimini, Włochy (prezentacja: Julia Wasilewicz)
  7. Kocie spojrzenie na Lizbonę – praktyki w Hotelu „Gat Rossio” w Lizbonie, Portugalia (prezentacja: Julia Komar, Weronika Honory)
  8. „Odkrywamy Europę po godzinach – czyli jak się bawimy, gdy nie pracujemy” – Włochy, Portugalia

 

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.