Tydzień Konstytucyjny w ZSP nr 3

Image
Image

Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto.”  - Ewa Łętowska o Tygodniu Konstytucyjnym.

 

Od ośmiu lat Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy organizuje akcją edukacyjną Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja. Podczas wydarzenia prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, sędziowie, pracownicy naukowi, pracownicy organizacji pozarządowych) udają się do  szkół, aby przeprowadzić lekcje na temat znaczenia Konstytucji w życiu obywateli.

Nasza szkoła już po raz drugi uczestniczyła w tym wydarzeniu. W poniedziałek, 21 grudnia 2020r. uczniowie klas: 2iP, 2AR i 2L spotkali się z adwokatem - p. Krzysztofem Kamińskim. Ze względu na szczególną sytuację związaną z panującą pandemią oraz nauczaniem prowadzonym w systemie zdalnym, spotkanie z prawnikiem odbyło się za pośrednictwem platformy Google Classroom wykorzystywanej do nauki zdalnej przez szkołę.

W tym roku, z okazji światowego Dnia Praw Człowieka (Human Rights Day) przypadającego w dniu 10 grudnia 2020 r. głównym obszarem tematycznym Tygodnia Konstytucyjnego były zagadnienia praw człowieka.

Naszym tegorocznym gościem był poseł na sejm I, II i III kadencji w latach 1991-2001, członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Okres tych 10 lat był dla Polski bardzo dynamiczny, to  czas, w którym kształtowała się nasza demokracja. Uchwalono wówczas Małą Konstytucję, a 2 kwietnia 1997 r. Sejm i Senat obradujący jako Zgromadzenie Narodowe  uchwaliły Konstytucję RP.

Podczas dwugodzinnych, bardzo ciekawych zajęć nasz prelegent podzielił się doświadczeniami z pracy nad Konstytucją RP – podkreślił znaczenie konstytucji w naszym życiu i jak ważne jest jej przestrzeganie. W spotkaniu bardzo aktywni byli uczniowie. Tematyka zadawanych pytań była niesamowicie szeroka, uczniowie pytali nie tylko o zagadnienia związane z pracą adwokata. Rozmawiano o  wolności słowa, godności, Konstytucji, prawie do protestu jak i o prawach przysługujących uczniom.  

Pan Krzysztof Kamiński, zaskoczony aktywnością uczniów odpowiedział na mnóstwo pytań, ale i wiele jeszcze nie zostało zadanych. Czas 2 godzin minął niepostrzeżenie, ale nasz prawnik obiecał kolejne spotkanie z młodzieżą.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.