I LO w Malborku ma 75 lat

Image
Image

75 lat szkoły to informacja godna zaakcentowania. Jesteśmy w tej szkole nieprzypadkowo. Głównie po to, aby na własne oczy przekonać się, że funkcjonowanie szkoły w siedemdziesiątym piątym roku jej istnienia łączy się cały czas z kultywowaniem tradycji, ale także z jej DNA, z edukacyjną filozofią skupiającą się na innowacji i ciągłym ulepszaniu tego, co już istnieje. Filozofią, jaka przyświecała od początku założycielom szkoły.

Dzięki temu wiemy już, że pomimo różnych perturbacji i transformacji szkoła nie straciła nigdy swojego wyjątkowego charakteru. Choć często brakowało nakładów finansowych, bezustannie rodziły się w I LO innowacyjne i całkowicie własne inicjatywy edukacyjne.

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ STAĆ SIĘ CZĘŚCIĄ HISTORII TEJ SZKOŁY,
SZKOŁY WYJĄTKOWEJ MARKI!

 

 • w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” szkoła zaliczona jest do grona najlepiej kształcących liceów w Polsce: BRĄZOWA TARCZA – 2019 r. oraz 2021 r., SREBRNA TARCZA – 2020 r.,
 • najwyższa zdawalność matur w powiecie malborskim,
 • uczniowie z INDEKSAMI jeszcze przed egzaminem dojrzałości,
 • DOGODNA LOKALIZACJA - historyczny budynek objęty ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków; na dziedzińcu szkoły pomnik przyrody,
 • organizacja cyklicznych: zjazdów absolwentów, festiwali „Śpiewać każdy może”, Henryków, rajdów szkolnych „Malwira”, festiwali filmowych na Dzień Patrona,
 • jako jedna ze 140 szkół w Polsce jesteśmy SZKOŁĄ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI - realizujemy projekty społeczne: najlepszy projekt w temacie Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 2018 - nagroda ZŁOTE WILKI; najlepszy projekt społeczny w województwie pomorskim 2018 -SREBRNE WILKI,
 • uczniowie z tytułem NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA POWIATU MALBORSKIEGO,
 • baza lokalowa umożliwia naukę w systemie jednozmianowym (od godziny 08:00).

 

NASI UCZNIOWIE

 

 • otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego,
 • są chlubą dla szkoły dzięki swoim sukcesom w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
 • kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą, uczestniczą w wymianach międzynarodowych,
 • zwiedzają Polskę i Europę podczas wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjeżdżają do muzeów, kin i teatrów,
 • realizują projekty społeczne,
 • rozwijają swoje zdolności i zainteresowania (Rock Opera „Krzyżacy”, koncerty charytatywne, zespół wokalny „Parafraza”, audycje radiowe „Młodzieżowy bigos”),
 • aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego ( „Zdolni z Pomorza”),
 • angażują się w działalność Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu „Filantrozaury”.

 

CO INNI MÓWIĄ O NASZEJ SZKOLE?

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA ZAKŁADKI ABSOLWENCI

 

 

Tekst i zdjęcia: I LO

 

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.