KROKUS, ŻONKIL – ZSP nr 3 pamięta

Image
Image

W listopadzie  2020 roku na terenie szkoły uczniowie klas drugich posadzili cebulki krokusów.  Każdy z tych krokusów, który jest symbolem maleńkiego życia, przypomina półtora miliona żydowskich dzieci oraz dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. Dlaczego kolor żółty? Kolor kwiatów przypomina żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistowskie Niemcy krajach.

Nasze krokusy rozkwitły…   o czym pisaliśmy wcześniej.

 

19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami, choć nie mieli  nadziei na zwycięstwo. Powstanie, które trwało do  16 maja 1943 r. było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej.

 

Nasza szkoła po akcji „Krokus” przyłączyła się również do akcji społeczno - edukacyjnej „Żonkile”, corocznie orgaznizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich – POLIN.

Dlaczego żonkile?

Ewa Budek z Muzeum Polin, pomysłodawczyni akcji Żonkile tak tłumaczy ten wybór. „Marek Edelman -  jeden z przywódców Powstania w Getcie Warszawskim co roku otrzymywał żółte kwiaty od anonimowej osoby. Edelman był strażnikiem pamięci o powstaniu. W kolejne rocznice powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd towarzyszom broni i złożyć kwiaty. Często były to żonkile. Żółty kwiat, żonkil stał się naturalnym kandydatem. (…)

W getcie nie było zieleni i nie było żonkili. W getcie było szaro, a ulica kończyła się murem.  Ale nasze żonkile, (…) odradzają się na gruzach, są symbolem życia, nadziei, pamięci.(…) Żonkil – też ten papierowy – odnosi się do tego ważnego żydowskiego symbolu (gwiazda Dawida). My jednak odwracamy negatywną stygmatyzację narzuconą przez Niemców, pokazując, że symbol niesie pewne pozytywne przesłanie: pamięci, współpamięci, solidarności.”

           

W ramach akcji Żonkile, w każdej klasie, nauczyciele historii: Elżbieta Ślązak, Katarzyna Kruszewska, Lidia Krzyżosiak i Iwona Krauze przeprowadzą lekcje poświęcone pamięci o powstaniu w getcie warszawskim oparte na scenariuszu przygotowanym przez Muzeum POLIN – „Muranów- dzielnica północna”.

Do akcji włączyli się również nauczyciele bibliotekarze, którzy rozpropagowali wśród społeczności szkolnej symbol żółtego żonkila.

 

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3

 

 

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.