ZSP nr 3 obchodzi rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Image
Image

„Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,

Która w całej Polsce słynie:

Witaj Maj, piękny Maj,

U Polaków błogi raj!”

230 lat temu po wielu trudach Sejm Czteroletni uchwalił „Konstytucję 3 maja” – pierwszą w Europie,

a drugą na świecie nowoczesną konstytucję, świadczącą o wielkiej dojrzałości politycznej polskich patriotów.

Uchwała ta ukierunkowana była na likwidację wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, tzw. „gołocie”, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła „liberum veto”.

 

Nasi przodkowie żyjący 230 lat temu wiedzieli i rozumieli, czym jest prawdziwa wolność, potrafili znaleźć wyjście

dla upadającej Ojczyzny, która stanowiła dla nich najwyższą wartość.

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Narodowe Święto Trzeciego Maja uczczone zostało poprzez przygotowanie okolicznościowej audycji i konkursy.

 

Uczniowie klas drugich zrealizowali pod kierunkiem swojej polonistki audycję, którą nazwali „Słuchowiskiem przez wirtualny radiowęzeł”. Stworzony w „genially” projekt stwarzał możliwość  zaprezentowania się uczniów w artystycznej i naukowej odsłonie. Wszyscy uczniowie i pedagodzy zapoznali się z treścią przygotowanego montażu słowno – muzycznego. Dodatkowym elementem uczczenia majowego święta były konkursy. 

 

KONKURS LITERACKI nawiązywał do tradycji tworzenia akrostychów, czyli wierszy, w których wybrane litery układają się według klucza w hasło, tym razem: KONSTYTUCJA.

KONKURS FOTOGRAFICZNY zainspirowany został słynną sceną z „Wesela” S. Wyspiańskiego i cytatem: „A to Polska właśnie.”

 

Niezależnie pracujący członkowie czternastoosobowego jury wyłonili zwycięzców:

 

w konkursie literackim

I miejsce: Krzysztof Głodnicki z kl. 2 GH

II miejsce: Szymon Musiał z kl. 1 P

III miejsce ex aequo: Piotr Guliński z kl. 2 L oraz Dawid Dragon z kl. 1 Li

 

w konkursie fotograficznym

I miejsce: Jakub Dąbrowski z kl. 2 Lp

II miejsce: Adrian Kaja z kl. 4 K

III miejsce ex aequo: Natalia Jędrzejczak z kl. 2 GT oraz Szymon Musiał z kl. 1 P

 

Laureaci pierwszych miejsc wezmą udział w wycieczce do Warszawy uczestnicząc w grze miejskiej śladami Konstytucji 3 Maja.Wszystkim zwycięzcom wręczone zostaną dyplomy i nagrody książkowe po powrocie do nauczania stacjonarnego. Z pracami laureatów można zapoznać się w załączonej galerii.

 

Niech się święci Trzeci Maja!

Wiwat Wolny Naród!

Wiwat Konstytucja!

 

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.