Wizyta studyjna uczniów ZSP nr 3

Image
Image

Dnia 02.06.2021r. uczniowie klas pierwszych i drugich kształcący się w zawodach technik hotelarstwa oraz  technik organizacji turystyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczyli  w wyjeździe do Hotelu Sadova **** w Gdańsku w ramach wizyty studyjnej realizowanej dzięki udziałowi szkoły w  projekcie  „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Młodzież miała okazję zapoznać się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania obiektu podczas pandemii COVID-19, obejrzeć  wszystkie dostępne pomieszczenia tj. sale konferencyjne, dział gastronomiczny, różnego typu jednostki mieszkalne, zaplecze SPA oraz administracyjne. Obserwowano pracę różnych działów w obiekcie, specyfikę  pracy recepcji hotelowej oraz służby pięter. Poznano także strukturę organizacyjną obiektu oraz wymagania, jakie są stawiane kandydatom na poszczególne stanowiska.

            Uczestnicy wyjazdu zapoznani zostali również z działalnością marketingową hotelu, zasadami  współpracy obiektów hotelarskich z portalami rezerwacyjnymi. Pod okiem pracownika hotelu poznano w praktyce zasady kategoryzacji, wyposażenie jednostek mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych, które ma wpływ na zaszeregowanie obiektów do odpowiedniej kategorii i rodzaju.

Możliwość uczestniczenia w wizycie studyjnej to wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy ma temat hotelarstwa w praktyce. Ogromna motywacja do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności , a także pokazanie młodzieży jakie mają możliwości pracy w branży turystyczno– hotelarskiej.

 

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.