Powakacyjny sukces uczniów ZSP nr 3 w konkursie językowym

Image

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wzięli udział w wirtualnym konkursie poprzedzonym prelekcją, którego organizatorem było Centrum Kształcenia Językowego The Point – lider w prywatnym nauczaniu języków obcych, który proponuje i wdraża nowatorskie metody nauczania. Zajęcia odbyły się online dzięki zaangażowaniu nauczycielek języka  angielskiego uczących w ZSP nr 3, które udostępniły na zajęciach swoim uczniom link do spotkania i zachęciły do czynnego udziału. Konkurs odbył się przed wakacjami, zaś jego ostateczne rozstrzygnięcie  w minionym tygodniu. Przedsięwzięcie to miało na celu zwiększenie świadomości odnośnie korzyści, jakie wynikają z posiadania umiejętności językowych. Ponadto, inicjatywa promowała wśród uczestników, uczniów wszystkich klas, rozwój własnych kompetencji. Nasi uczniowie aktywnie wzięli udział w zajęciach zaproponowanych przez firmę The Point, wynikiem tego był ich udział w kończącym prelekcję quizie. Wśród uczestników konkursu wyłoniono zwycięzców:

Miejsce 1- Adrian Igielski klasa 3iP

Miejsce 2-  Tymoteusz Majcher klasa 3iP

Miejsce 3-  Marcin Otręba klasa 3iP

Szczęśliwi zwycięzcy otrzymali od firmy The Point cenne nagrody.

 

Tekst i zdjęcie: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.