Nowe kwalifikacje uczniów ZSP nr 3

Image
Image

W miniony weekend, uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk i technik programista, odbyli kurs AutoCAD  przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownicy poznali podstawowe obiekty wektorowe – zdobyli umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponadto, nabyli oni umiejętności zarządzania  cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.

 

Kurs zrealizowany  dzięki udziałowi szkoły w  projekcie  „Zostań Zawodowcem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.