Europejskie szkolenia uczniów i nauczycieli ZSP nr 3

Image
Image

Miniony tydzień obfitował w szkolenia  o tematyce europejskiej, na które uczniowie i nauczyciele zostali zaroszeni przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie (szkolenie stacjonarne) oraz na kolejne  przez Fundację Schumana (szkolenie online). Pierwsze szkolenie, w którym uczestniczył dyrektor  szkoły (starszy ambasador) oraz uczniowie (młodsi ambasadorzy)  realizowane było w ramach programu Parlamentu Europejskiego „Szkoła-Ambasador” (EPAS) mającego na celu popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli Parlamentu Europejskiego i europejskich wartości. Drugie  szkolenie, na które  została wybrana szkoła przez Fundację Schumana, dotyczyło organizacji  Klubu Europejskiego , który  jest formą współpracy nauczycieli i uczniów, a jego celem jest kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez propagowanie wiedzy o Europie, przygotowanie młodzieży do życia i pracy w zjednoczonej Europie oraz informowanie o procesach integracyjnych w Europie.

Rok 2022 będzie obfitował w szereg przedsięwzięć , które szkoła zorganizuje w ramach ww. programów, o czym społeczność lokalna  będzie na bieżąco informowana.

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.