Dzień Kariery z Absolwentem w I LO w Malborku

Image
Image

Dnia 13 kwietnia 2022 roku odbył się, po raz pierwszy w historii I LO w Malborku, Dzień Kariery z Absolwentem. To wydarzenie, zaplanowane dla maturzystów i uczniów klas 3 czteroletnich, miało na celu przede wszystkim wsparcie w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, poznanie interesujących kierunków studiów, ale także  miało pomóc w odnalezieniu się w studenckiej rzeczywistości.

            W tym dniu, na zaproszenie doradcy zawodowego Izabeli Łukasiewicz, odwiedziło  szkołę i zaprezentowało się sześcioro absolwentów:

- Justyna Okrucińska, absolwentka 2017 roku, która po ukończeniu politologii na Uniwersytecie Warszawskim kontynuuje studia II stopnia na wydziale socjologii;

- Klaudia Łyszkowska, absolwentka liceum z roku 2018, która po ukończeniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim, kontynuuje dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim;

- Tomasz Jeżak, absolwent 2019 roku, obecnie student Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku mechatronika;

- Mateusz Jaszkowski, absolwent 2019 roku, strażnik Działu Ochrony w Zakładzie Karnym w Sztumie, Oddział Zewnętrzny w Malborku;

- Miłosz Wolak, absolwent 2020 roku, student Informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Gdańskim;

- Weronika Czermak, najmłodsza absolwentka liceum, z roku 2021, studentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.

            Spotkania odbywały się w auli oraz w mniejszych grupach - w klasach. Uczniowie Sienkiewczówki mieli okazję do rozmowy na wiele interesujących ich tematów - począwszy od pytań o rekrutację na studia, programów studiów, miejsca w akademiku, czy wynajęcia stancji, do pytań o możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w sekcjach artystycznych, sportowych czy kołach naukowych,  po rady - jak zadbać o swoją karierę zawodową już w trakcie studiów, aby pewnie wejść na rynek pracy. Prelegenci chętnie opowiadali o „blaskach i cieniach” studiowania, wielu  z nich kontynuowało rozmowy indywidualnie...

            Dzień Kariery z Absolwentami okazał się doskonałym  pomysłem! Absolwenci przekazali swoim młodszym kolegom to, czego oni sami nie wiedzieli wkraczając w kolejny etap swojego  życia. Spotkania z absolwentami to ważna inicjatywa, która będzie kontynuowana.

 

Izabela Łukasiewicz - doradca zawodowy I LO

 

Tekst i zdjęcia: I LO

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.