Pielęgnowanie w sobie poczucia sprawczości

Image

 

Poczucie sprawczości wpływa na motywację do dalszego działania w kierunku, jaki sobie wyznaczyliśmy. Na postawę wobec podejmowanych wyzwań oddziałuje przede wszystkim nasze myślenie, które w zależności od wybranej perspektywy potrafi doprowadzić nas do pożądanego rezultatu, ale też odnaleźć sens na każdym etapie drogi  jaką podążamy do celu. Zapamiętanie kilku podpowiedzi wpływających na naszą wewnętrzną motywację może przydać się zarówno w życiu zawodowym przy wybieraniu, planowaniu  i konsekwentnym realizowaniu zadań, jak i w życiu osobistym dla potrzeby szeroko pojętego rozwoju.

 

  1. Miej obraz siebie jako osoby wpływającej na rzeczywistość, a nie ofiary

 

Działanie w obszarze wpływu daje możliwość dokonywania wyborów. Angażowanie się w działania, na które mamy rzeczywisty wpływ co do ich kształtu, rodzaju, sposobu wykonania itd. może wpływać na poczucie pewności siebie, rozwijanie kreatywności i odnajdywanie nowych rozwiązań.

 

  1. Określ jasno, jakie są twoje obowiązki

 

Poznanie wskazówek szefa, nauczyciela daje podpowiedzi, co jest istotne aby osiągnąć rezultat. Jeśli czegoś nie rozumiesz, warto dopytać. Dotyczy to zarówno środowiska pracy jak i szkolnego. Znane i jasne oczekiwania pomagają określić kształt drogi, jaką wybierasz do realizacji celu. Doprecyzuj te cele i ustal strategie ich realizacji. Pamiętaj, że ty wybierasz drogę, która ma służyć twojemu rozwojowi. Dobrze ją zatem dookreślić, by była dla ciebie zrozumiała.  

 

 

  1. Spisuj i weryfikuj swoje cele regularnie

 

 Stworzenie mapy, czy matrycy celów i powieszenie ich w widocznym miejscu może wpłynąć na zwiększenie szansy na sukces. Dostrzeganie ich przypomina o tym, do czego dążysz i pozwala nie zagubić się w innych rozpraszających cię tzw. zjadaczach czasu, jak np. surfowanie  w gąszczu internetowych stron. Warto wiedzieć, dokąd się zmierza i pamiętać o tym, że cele mogą ulec zmianie, zatem ich systematyczna weryfikacja pokaże,  czy nadal „czujesz to” co chcesz osiągnąć.

 

  1. Dokonuj wyboru, w co się angażujesz

 

W jaki sposób dokonać wyboru i być konsekwentnym? Zadawanie sobie pytań, co jest dla mnie ważne i co sprawia, że tego potrzebuje pozwala ocenić trafnie, w co zaangażujesz swoje działania. Napływające propozycje od innych warto zweryfikować, czy w są w zgodzie z tym, czego chcesz i jak chcesz spędzać swój czas. Pytania do zastosowania: co jest dla mnie ważne teraz, w tym dniu, w tej chwili…albo jakie będą efekty, jeśli wykonam coś za namową drugiej osoby, a co się stanie, jeśli postąpię inaczej…

 

 

  1. Poszukuj siebie

Jeśli uczysz się czy pracujesz staraj się dostrzegać w jaki sposób poprzez miejsce, w którym przebywasz i wiedzę, jaką przyswajasz oraz ludzi, którymi się otaczasz możesz kształtować siebie, rozwijać, osiągać swoje cele i …spełniać marzenia. Pytania do zastosowania: kim jestem czy dlaczego tu jestem, do czego zmierzam będąc tu…dają szansę uświadomienia sobie swoich kluczowych wartości, które warto spisać i powiesić, tak jak cele w widocznym miejscu. Kiedy staniesz oko w oko z oczekiwaniami innych osób, taki zapisany zestaw może być bardzo pomocny w ukierunkowaniu dalszych twoich działań.

 

 

Tekst: Malborski Portal Edukacyjny (MPE)

Zdjęcie: pixabay.com

 

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.