Zajęcia z planowania kariery w Zespole Szkół Technicznych w Malborku

Image
Image

3 listopada br. Konsultantka Powiatowa w zakresie  doradztwa edukacyjno – zawodowego, pani Kamila Wodnicka  przeprowadziła w ramach projektu „Zostań ZAWODOWCEM” zajęcia z planowania kariery w Zespole Szkół Technicznych w Malborku.

Młodzież z czwartych klas profilu sportowego, policyjnego i wojskowego IV Liceum Ogólnokształcącego,  pod opieką doradcy zawodowego p. Andrzeja Zakrzewskiego, z dużym zaangażowaniem brała udział w spotkaniach z Konsultantką rozmawiając na tematy, które dotyczyły najbardziej istotnych dla niej zagadnień z obszaru życia zawodowego i edukacyjnego, m.in. jak stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnego z pracodawcą, jak rozmawiać o swoich umiejętnościach aby własne talenty zaprezentować jako atuty na danym stanowisku pracy. 

 

Z największym zainteresowaniem spotkał się temat tworzenia atrakcyjnego  CV. Uczniowie zadawali liczne pytanie odnośnie doświadczenia zawodowego, w tym jak opisać swoje działania nieformalne w życiorysie, na co zwrócić uwagę wpisując swoje umiejętności i zainteresowania, jaką wartość ma zachowanie odpowiedniej formy i szaty graficznej w projektowaniu życiorysu. Warto było nawiązać do stron internetowych związanych z doradztwem zawodowym, z ofertami pracy,  bezpłatnymi narzędziami do analizy swoich umiejętności, np. kart ćwiczeniowych o nazwie T.R.I.P. autorstwa Kamili Wodnickiej, z których można korzystać i wypełniać w komputerze bez konieczności wydruku.  Całkowicie bezpłatny dostęp do plików w postaci aktywnych PDF widnieje w zakładce Ćwiczenia na stronie Malborskiego Portalu Edukacyjnego (MPE) https://www.edu.malbork.pl/index.php/cwiczenia.

 

Podczas zajęć młodzi dzielili się swoimi doświadczeniami  związanymi z pracą sezonową,

umiejętnościami, jakich się nauczyli, szczególnie współpracy z innymi i koordynowania różnorodnych działań wymagających dobrej organizacji czasu. Rozmowa z młodzieżą na temat oczekiwań rynku pracy uzmysłowiła uczniom, jak ważna jest otwartość na dalszą naukę i wielokierunkowy rozwój.  Bardzo istotna okazała się wiedza, w jaki sposób przejść udaną  rozmowę kwalifikacyjną,  np. jak zadbać o swój wizerunek, jakie postawy prezentować i w jaki sposób opowiadać o swoich mocnych stronach jako atutach na wybranym stanowisku pracy.

 

Spotkanie z Konsultantką Powiatową zostało przyjęte przez młodzież z dużym entuzjazmem wskazując na potrzebę rozmów o dalszej przyszłości zawodowej. Taka postawa młodych osób cieszy i  utwierdza w przekonaniu, że dyskusje o rynku pracy i karierze mają dla nich duże znaczenie.

 

 

                               

Tekst i zdjęcia: MPE

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.