Uczniowie Technikum nr 3 w gronie najlepszych zawodowców w województwie

Image

Z ogromną przyjemnością informujemy, że siódemce  uczniów Technikum nr 3 w Malborku zostały przyznane Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Komisja Stypendialna doceniła nie tylko wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych kandydatów do stypendium, ale także ich osiągnięcia w turniejach, olimpiadach i konkursach zawodowych oraz dodatkową formę aktywności zawodowej w postaci zrealizowanej praktyki lub stażu zawodowego”. W roku szkolnym 2022/23  wysokość stypendium to 250 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy.

 

Nasi Stypendyści to:

Jakub Amling – klasa 4iP – technik informatyk

Jakub Filipkowski – klasa 4ARp – technik rachunkowości

Adrian Igielski– klasa 4iP – technik informatyk

Hubert Janicki – klasa 3AH – technik hotelarstwa

Filip Laskowski – klasa 3Li – technik logistyk

Robert Ozga – klasa 4AR – technik ekonomista

Nikola Wiktor – klasa 4GH – technik hotelarstwa

 

Jak pokazuje przykład Stypendystów, warto myśleć o swoim rozwoju i nabywaniu doświadczenia od najwcześniejszych momentów edukacji w obranym kierunku. Wyróżnienie, a także przyznane stypendium finansowe otwierające szerokie możliwości do dalszego rozwoju są z pewnością powodem do dumy dla naszych uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz całej społeczności szkolnej Technikum nr 3. Serdeczne gratulacje!

 

 

 

 

Tekst i zdjęcie: Technikum nr 3

 

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.