Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałanie 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej.

Projekt ukierunkowany jest na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Malborskim do potrzeb rynku pracy, skierowany do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, a także nauczycieli. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół oraz podniesienie jakości kształcenia w wybranych branżach kluczowych.

W ramach rozwoju kompetencji zawodowych uczniów ZSP 3 i ZSP 4 młodzież korzysta z cyklicznych zajęć dodatkowych: zajęć językowych, zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego, zarówno w formie warsztatów grupowych, jak i indywidualnych,  kursów i szkoleń w zakresie swoich branż kluczowych., z wizyt studyjnych oraz targów branżowych, a w czasie ferii zimowych i letnich uczniowie odbywają staż/praktykę u pracodawców. Projektem objęci zostali również nauczyciele, którzy korzystają z kursów i studiów podyplomowych. Odbyły się także spotkania zespołów samokształcących w branżach TSR, ICT, TLM. Głównym tematem spotkań było przygotowanie programów nauczania według nowych podstaw programowych w danej branży.

Okres realizacji projektu 12.12.2016-31.08.2023

Wartość projektu ogółem: 3.333.471,91 zł.

Wkład własny: 333.347,19 zł.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.