II Liceum Ogólnokształcące w Malborku

Szkoła powstała na mocy zarządzenia nr 12/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu z dnia 5 lutego 1991 roku jako "jednostka budżetowa podporządkowana Kuratorowi Oświaty i Wychowania".

Dnia 01 marca 1991 zostało utworzone II L.O. w Malborku. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku pierwszą swoją siedzibę miało w budynku byłego Domu Dziecka "Przyjaźń" przy ul. 500-lecia 98. Dyrektorem Szkoły został Jan Pawlina, który pełnił tę funkcję przez 20 lat.

Dn. 2 września 1991 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 1991/1992. Od momentu powstania, oprócz normalnych zajęć dydaktycznych, przeprowadzany był  eksperyment pedagogiczny polegający na szerszym niż zazwyczaj wprowadzeniu środka dydaktycznego, jakim są szkolne hodowle zwierząt. Dn. 4 listopada 1993 roku II LO zostało przyjęte do Klubu  Przodujących Szkół, który promował szkoły wyróżniające się rzetelnymi i uznanymi w środowisku osiągnięciami pedagogicznymi i dydaktycznymi. Od 1996 r. zaczęliśmy remontować nową siedzibę szkoły mieszczącą się w zabudowaniach byłych Koszarów Wojskowych na Piaskach. Od 1997 roku szkoła podjęła współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Niemczech z Gimnazjum w Nordhorn i w Monheim - celem tej współpracy była realizacja programu z zakresu kultury, tradycji narodowej i historii. W 1998 roku  oddano do użytku wielofunkcyjną halę sportową przystosowaną do uprawiania lekkiej atletyki. W czasie ferii 2001 roku nastąpiło przeniesienie szkoły z budynku przy ulicy 500-lecia do gmachu, w którym obecnie znajdujemy się. Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły miało miejsce 9 lutego 2001 roku. Dn. 27.02.2001 r. został podpisany przez prorektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Witolda Turnowieckiego, Starostę Powiatu Malborskiego Juliana Grzanko oraz Dyrektora Szkoły Jana Pawlinę dokument o współpracy szkoły z Uniwersytetem Gdańskim. Dn. 11 października 2002 roku otworzono multimedialną salę komputerową. Na przełomie 2002/2003 w szkole mieściło się Publiczne Gimnazjum Katolickie. Od 1 września 2003 roku szkoła zmieniała nazwę na Zespół Szkół Nr 2 w Malborku, w skład którego wchodziło II Liceum Ogólnokształcące oraz IV Liceum Profilowane. Dn. 13 listopada 2004 - II L.O. otrzymało certyfikat "Szkoły z Klasą". Byliśmy pierwszą szkołą ponadpodstawową w powiecie malborskim, której udało się otrzymać to wyróżnienie. Dn. 1 września 2006 roku zostało utworzone Liceum Plastyczne na podbudowie gimnazjum. Od 2008 szkoła prowadzi oddziały integracyjne. W roku szkolnym 2010/2011 w II LO w ramach innowacji pedagogicznej utworzono klasę akademicką z autorskim programem nauczania z historii, o nazwie "Historia - Kultura i Sztuka Ziemi Malborskiej i Pomorskiej". W roku szkolnym 2011/2012 pani Renacie Zawadzińskiej powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły. Dn.13 kwietnia 2012r. szkole został nadany Sztandar.

Od września 2012 roku Dyrektorem Szkoły jest Zbigniew Kowalski. Od 1 września 2016 roku szkoła powróciła do pierwotnej nazwy II Liceum Ogólnokształcące.

http://www.malbork.org/


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.