Armia Zbawienia

Projekt Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu powstał, aby chronić bezpieczeństwo Polaków wyjeżdżających do pracy zagranicę. Jego głównym celem jest zmniejszenie liczby ofiar handlu ludźmi. W ramach projektu utworzone zostały Punkty Weryfikacji Ofert Pracy w Warszawie i Malborku.

W Punkcie Weryfikacji Ofert Pracy (PWOP) każdy, kto jest zainteresowany konkretną ofertą pracy zagranicą, może poprosić o jej bezpłatnie sprawdzenie. Asystent projektu stosując wypracowane narzędzia zweryfikuje taką ofertę, między innymi, pod kątem bezpieczeństwa i legalności, a także oszacuje ryzyko związane z podjęciem tej konkretnej pracy. Jeśli klient zdecyduje się podjąć pracę zagranicą, otrzyma niezbędne informacje o obowiązkach i prawach przysługujących w danym kraju oraz kontakty mogące pomóc w różnych sytuacjach. Przez pierwsze 3 miesiące będzie utrzymany kontakt w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

PWOP zapewnia bezpłatną pomoc osobom decydującym się wyjechać zagranicę na trzech etapach:

  • PRZED WYJAZDEM- sprawdzenie oferty pracy według opracowanego modelu weryfikacji ofert i przedstawienie wyników
  • W TRAKCIE WYJAZDU- dostarczenie niezbędnej wiedzy o podejmowaniu pracy w danym kraju oraz pomocne kontakty na miejscu
  • PO WYJEŹDZIE- pozostanie w kontakcie i konsultowanie sytuacji w zakresie pracy, jeśli jest taka potrzeba

Fundatorem Projektu jest Biuro Projektów Międzynarodowych Armii Zbawienia Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii przy współpracy Armii Zbawienia w Polsce.


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.