Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku usytuowana jest w centrum miasta przy ulicy Żeromskiego 45.

Jesteśmy szkołą przyjazną, twórczą i otwartą, o bogatej historii i tradycji.

Do zadań edukacyjnych, wychowawczo- opiekuńczych zatrudniamy osoby kompetentne, wykształcone i ambitne, stale podnoszące swoje umiejętności i doskonalące swój warsztat pracy. Mamy ogromne doświadczenie z pracy z dziećmi- gdyż jesteśmy jedną z najstarszych szkół w naszym mieście, która z powodzeniem kształci nowe pokolenia.

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do nowych wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat oraz do podjęcia dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych. Posiadamy wiele cennych tytułów „ Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”, „ Uczniowie z klasą” , sprawność Cogito w akcji „ Nasza szkoła uczy myśleć” i wiele innych.

Wszyscy wspólnie tworzymy jedną szkolną rodzinę kierującą się dobrem ucznia, dbającą o jego bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.