Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie ma wieloletnią historię wpisaną w dzieje wsi Szymankowo. Jej poprzedniczką była Polska Szkoła w Szymankowie. Pierwszym kierownikiem Szkoły Polskiej został Franciszek Preuhs, znany pedagog i organizator oświaty polskiej na Powiślu. W 1934 roku szkoła liczyła 40 uczniów, ale jej liczba szybko rosła. Już w 1936 roku było 60 uczniów. Dobudowano nową klasę i zatrudniono nauczycielkę Edytę Czoskównę z Tczewa. Rosnąca popularność Polskiej Szkoły zaniepokoiła miejscowych hitlerowców. Dnia 1 lutego 1939 roku aresztowano Franciszka Preuhsa i skazano na rok aresztu. Szkołę dalej poprowadziła Edyta Czoskówna (patronka szkoły), której pomagał Alojzy Bartz z Gdańska a później Anna Burdówna. Od kwietnia 1939 roku kierownikiem był Jan Błaszk. Przy szkole działała ochronka prowadzona przez Janinę Sawicką. Działalność szkoły przerwał wybuch II Wojny Światowej.

 

Obecnie placówka jest szkołą publiczną, pełniącą funkcje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na rzecz uczniów, w ścisłej współpracy z rodzicami i środowiskiem. Oferuje możliwość wszechstronnego rozwoju ucznia, odkrywania i rozwijania talentów. Stwarza dziecku warunki do samodzielnego poznawania siebie. W związku z tradycją Polskiej Szkoły w Szymankowie dużą uwagę przykłada się do kultywowania tradycji tej szkoły. Co roku 1 września w rocznicę wybuchu II wojny św. do Szymankowa zjeżdżają się delegacje i poczty sztandarowe z całej Polski, aby pod Pomnikiem Poległych Kolejarzy i Celników oddać hołd tym, którzy oddali swe życie dla ojczyzny. Szkoła jest współorganizatorem tych uroczystości. Od lat pełni rolę kulturotwórczą w lokalnym środowisku. Przygotowuje okolicznościowe programy artystyczne zarówno dla rodziców, jak i lokalnej społeczności. Szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się właściwe warunki do nauki dla wszystkich dzieci, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychoedukacyjnych ucznia. Szkoła stara się promować wartość uczenia się i edukacji w środowisku lokalnym poprzez udział w projektach i programach mających na celu podniesienie wyników nauczania. Są to działania kierowane głównie do uczniów, ale także i do ich opiekunów. W szkole panuje system jednozmianowy. W placówce funkcjonuje odział przedszkolny. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz  nowoczesną halę sportową. Obecnie w szkole uczy się ok. 90 uczniów.

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.