Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego znajduje się przy trasie 22, między Tczewem a Malborkiem w malowniczej i spokojnej wsi  Kończewice, która podlega władzom gminnym w Miłoradzu.

W obecnym budynku działamy nieprzerwanie od 1969 roku krzewiąc wśród uczniów i mieszkańców szacunek do tradycji i historii.

Budynek szkolny jest zmodernizowany i dostosowany do nauczania 3-4latków, 5-6latków oraz  uczniów klas I-VIII. Posiada ona  pracownię komputerową,  salę gimnastyczną, dobrze wyposażoną świetlicę, bibliotekę i stołówkę szkolną z własną kuchnią. 

Każda klasa wyposażona jest w rzutnik i/lub tablicę interaktywną. Dodatkowo jedna sala posiada 17 przenośnych laptopów, które ułatwiają stosowanie TIK-u na lekcjach.

Dyrekcja szkoły dba o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów swoich uczniów. Bogata jest oferta zajęć pozalekcyjnych i wprowadzonych innowacji pedagogicznych. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wykwalifikowani nauczycieli, pedagog i logopeda.

Nauczyciele tej szkoły w codziennych działaniach wykazują się kreatywnością w doborze metod nauczania i aktywizacji uczniów na zajęciach.  Ogromny nacisk położony jest na rozwijanie zainteresowań uczniów, dlatego prężnie funkcjonują koła pozalekcyjne: teatralne, eTwinning, czytelnicze, plastyczne, muzyczne, a także sportowe w ramach projektu SKS.

Świetnie działa szkolny Samorząd Uczniowski, który organizuje akcje charytatywne, zbiórki zabawek, produktów żywnościowych czy dyskotek szkolnych i różnych imprez klasowych.

Poprzez ciągłe poszerzanie bazy informatycznej wspomagającej pracę dydaktyczną i funkcje informacyjną szkoły rodzice mają wgląd w frekwencję i postępy dzieci w nauce poprzez nową witrynę www szkoły i dziennik elektroniczny.

Rokrocznie doposażane są klasy i pracownie w szereg pomocy naukowych, odbywają się zakupy sprzętu komputerowego, programów multimedialnych czy sprzętu sportowego.

Jest to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Uczniowie uwielbiają spędzać w niej zarówno dnie i noce.                 

http://www.szkola.konczewice.pl/


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.