Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

MISJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 1 im. UNICEF W MALBORKU

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5 i Przedszkole nr 1.

Promujemy zdrowy styl życia, tworzymy warunki dla Szkoły Promującej Zdrowie, dbamy o klimat sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, prowadzimy edukację zdrowotną i programy profilaktyki dla uczniów i pracowników, organizujemy naukę i pracę w sposób sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Podejmujemy działania dla umacniania zdrowia przez uczniów i pracowników.

Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacji. Wyposażamy uczniów w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, aby potrafili wykorzystać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Inicjujemy sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami; każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Dajemy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Dobrze przygotujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie i zjednoczonej Europie.

W szkole mieszczą się następujące oddziały:

  • przedszkole oraz przedszkole specjalne
  • klasy 1-8  szkoły podstawowej

https://zsp1malbork.pl/

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.