Malborskie Centrum Wolontariatu

Malborskie Centrum Wolontariatu - projekt prowadzony przez Fundację Grupa Zainteresowania Alternatywnego z Malborka, jest to miejsce stworzone w celu promowania idei wolontariatu.  Organizujemy i koordynujemy wolontariat, prowadzimy pośrednictwo wolontariatu oraz szkolenia i warsztaty związane z wolontariatem.  Centrum działa od 2017 roku, realizujemy różne projekty, wciąż jesteśmy na etapie profesjonalizacji. Mieści się przy ul. Stare Miasto 21/3 (parter) - szary pawilon przed Szkołą Łacińską. Dysponujemy przestrzenią konferencyjno-szkoleniową oraz biurową. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę.

Opracowujemy właśnie strategię rozwoju i tam będzie szerzej sformułowana misja i wizja organizacji.

Więcej informacji o naszych działaniach https://www.facebook.com/wolontariatmalbork/


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.