Centrum Edukacji Zawodowej

Centrum Edukacji Zawodowej jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, w skład której wchodzi:

  • Centrum Kształcenia Praktycznego [CKP],
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego [CKU],
  • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego [OdiDZ].

CEZ MALBORK

  • 22 nowocześnie wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu
  • 21 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (w tym 14 z uprawnieniami egzaminatorów zewnętrznych egzaminów zawodowych)
  • 21 nauczycieli liceum dla dorosłych
  • Nowoczesne sale wykładowe ze środkami audiowizualnymi

W Centrum Edukacji Zawodowej tygodniowo naukę pobiera 535 uczniów praktycznej nauki zawodu oraz 162 słuchaczy LOD.

 

Więcej informacji na temat szkoły znajdziesz na stronie:
http://www.cez.malbork.pl/

oraz

https://www.facebook.com/Centrum-Edukacji-Zawodowej-w-Malborku-356507321172077/


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.