Zespół Szkół Technicznych w Malborku

W skład Zespołu Szkół Technicznych w Malborku wchodzi:

  • Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
  • IV Liceum Ogólnokształcące,

       oraz

  • Technikum nr 2  kształcące w zawodach: technik elektronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik elektronik, technik budownictwa, technik mechanik lotniczy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Istnieje też możliwość nauki w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 kształcącej w zawodzie: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających oraz w innych zawodach w klasach wielozawodowych.

Poniżej link do strony szkoły:
https://zsp4.malbork.pl


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.