Technikum nr 3 w Malborku

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku wchodzą:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 – o trzyletnim cyklu nauczania – kształcąca w zawodzie sprzedawca
 • Technikum Nr 3 – o czteroletnim cyklu nauczania kształcące w zawodzie:
  • technik ekonomista,
  • technik hotelarstwa,
  • technik informatyk,
  • technik logistyk,
  • technik organizacji reklamy,
  • technik obsługi turystycznej,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

https://tech3.malbork.pl/


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.