Szkoła Podstawowa NR 5 im. UNICEF w Malborku

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 im. UNICEF W MALBORKU

 

Promujemy zdrowy styl życia, tworzymy warunki dla Szkoły Promującej Zdrowie, dbamy o klimat sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, prowadzimy edukację zdrowotną i programy profilaktyki dla uczniów i pracowników, organizujemy naukę i pracę w sposób sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Podejmujemy działania dla umacniania zdrowia przez uczniów i pracowników.

 

Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacji. Wyposażamy uczniów w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, aby potrafili wykorzystać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

 

Inicjujemy sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami; każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać by osiągnął sukces.

 

Proponujemy humanistyczny system wartości, oparty na chrześcijańskich podstawach. Relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, a środowiskiem lokalnym są partnerskie i demokratyczne. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Dajemy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Dobrze przygotujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie i zjednoczonej Europie.

 

W szkole mieszczą się następujące oddziały:

  • przedszkole oraz przedszkole specjalne,
  • klasy 1- 8  szkoły podstawowej,
  • klasy 3 gimnazjum.

https://sp5malbork.pl


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.