W dniu 18 marca 2024 r. pomiędzy  Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu  reprezentowaną przez dr inż. Jarosława Niedojadło , prof. Uczelni - Rektora a Dyrektorem Technikum nr 3 w Malborku  Janem  Stawickim  zostały podpisane  dwie umowy . Celem jednej z  umów jest podjęcie współpracy między społecznością akademicką Uczelni, a społecznością Szkoły , druga dotyczy objęcia patronatem przez Uczelnię uczniów klasy „technik informatyk”, zwanej  „Klasą Akademicką ANS w Elblągu” oraz klasy „technik logistyk” zwanej  „Klasą Akademicką ANS w Elblągu”.

Strony zobowiązały się do współpracy w następującym zakresie:

 • organizowania w Uczelni wizyt studyjnych oraz zajęć dla uczniów i nauczycieli Szkoły;
 • organizowania w Szkole wizyt studyjnych dla studentów i nauczycieli akademickich;
 • realizowania wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych z wykorzystaniem posiadanej przez Strony bazy dydaktycznej;
 • tworzenia i opiniowania innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 • umożliwienia odbywania w Szkole praktyk studentom Uczelni oraz słuchaczom studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię;
 • umożliwienia uczestnictwa nauczycielom lub uczniom Szkoły w bezpłatnych konferencjach naukowych, wykładach otwartych, seminariach, organizowanych przez Uczelnię;
 • promowania Uczelni wśród społeczności Szkoły, w szczególności poprzez rozpowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni oraz indywidualne spotkania przedstawicieli Uczelni z uczniami;
 • promowania wśród nauczycieli oferty studiów podyplomowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W przypadku „Klas akademickich  ANS W Elblągu” strony zobowiązują się do współpracy w następującym zakresie:

1) w zakresie dydaktyki:  

 1. wsparcie w doskonaleniu szkolnego programu nauczania w zakresie zajęć ekonomicznych;  
 2. prowadzenie wybranych, uzgodnionych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich Uczelni dla uczniów Szkoły;  
 3. udział uczniów w wykładach otwartych, seminariach, konferencjach, kołach naukowych organizowanych przez Uczelnię;  
 4. możliwość korzystania przez Szkołę z pracowni, laboratoriów, księgozbioru oraz elektronicznych materiałów dydaktycznych na odrębnie uzgodnionych zasadach;  
 5. możliwość uczestniczenia w pracach badawczych realizowanych przez studenckie koła naukowe;  
 6. zindywidualizowane merytoryczne wsparcie dotyczące uczniów uzdolnionych zgodnie z obowiązującymi w Uczelni regulaminami;  
 7. udzielanie wsparcia przy opracowywaniu i realizacji programów i projektów z zakresu szeroko rozumianej ekonomii;  

Informacja przygotowana przez Technikum nr 3 w Malborku.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.