images/zdjecia/innovation.jpg#joomlaImage://local-images/zdjecia/innovation.jpg?width=605&height=404

Technikum nr 3 w Malborku znalazło się  w gronie laureatów konkursu  ogłoszonego przez Pomorskie Centrum Nauczycieli w Gdańsku, którego celem był wybór  szkół do pilotażu projektu pn. „Model nowoczesnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla pomorskich szkół” .Działania projektu mają służyć  wypracowaniu modelowych rozwiązań dotyczących realizacji doradztwa zawodowego w szkołach, w odniesieniu do obowiązujących zapisów prawa oświatowego, polityki ZSU 2030 (Zintegrowanej Strategii Umiejętności) oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Ideą konkursu był wybór szkół, które w swojej pracy gotowe są do podejmowania zadań wykraczających poza standardowe zadania i schematy realizacji doradztwa zawodowego, mających na celu wspieranie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na współczesnym i przyszłym rynku pracy, z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego, nowoczesnych metod oraz technik myślenia projektowego sprzyjających rozwojowi postaw społecznych, przywódczych i przedsiębiorczych, w tym umiejętności krytycznej analizy i oceny rzeczywistości, planowania przyszłości, rozwiązywania problemów, kreatywności i innowacyjności, pracy zespołowej służącej współpracy i współdziałaniu.

 Wszelkie działania realizowane będą w ramach przedsięwzięcia projektowego pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, objętego wsparciem finansowym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności .

Podczas realizacji projektu, szkoła między innymi będzie objęta następującymi działaniami:

  1. Szkolenia, warsztaty, seminaria dla doradców zawodowych/ nauczycieli jako szkolnych koordynatorów - lokalnych liderów doradztwa zawodowego (Certyfikacyjny kurs Belbin Coach Młodzieży (BCCM); Certyfikowany kurs coachingu  ”Zróbmy to Razem” wg standardów EMCC European Mentoring & Coaching Council .
  2. Wyposażenie  w narzędzia pracy do diagnozy potencjału, uzdolnień, talentów uczniów  z przygotowaniem kadry uczącej do ich wykorzystania (m. in. dostęp do testów  Belbin GetSet®  dla młodzieży).
  3. Wyposażenie (doradców zawodowych/ nauczycieli) w profesjonalne materiały dydaktyczno-metodyczne, narzędzia do pracy zespołowej  z uczniami (karty, planery, gry…). 
  4. Wspomaganie w skutecznej realizacji doradztwa zawodowego (diagnozowania potrzeb szkoły w zakresie doradztwa zawodowego organizowania,  planowania doradztwa zawodowego  w szkole ; wykorzystania nowoczesnych metod, technik,  form i sposobów działania prowadzących do skutecznej realizacji doradztwa zawodowego zgodnego z ideą uczenia się przez całe życie).

Projekt będzie realizował zespół projektowy w składzie :

  • Jan Stawicki- dyrektor szkoły
  • Renata Zawadzińska- kierownik szkolenia praktycznego
  • Beata Zych- doradca zawodowy, nauczycielka przedmiotów zawodowych
  • Aleksandra Drzewiecka - nauczycielka przedmiotów zawodowych
  • Katarzyna Matejuk - nauczycielka przedmiotów zawodowych
  • Ewa Andruszko-pedagog szkolny

Projekt pilotażowy  realizowany będzie do 30 czerwca 2026 roku.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.